terça-feira, 15 de setembro de 2009

Shinobu SketchShe is Oshino Shinobu from Bakemonogatari :]...

Sem comentários: